حرفی برای گفتن در تجارت الکترونیک

 در سال ۱۳97 با سرمایه اندکی شروع کردیم.

15+

کسب و کار فروشنده

500+

تنوع کالایی

4500+

بازدید یکتای ماهانه

ارزش‌هایمان کدام است؟

مشتری‌محوری

کنارتان هستیم، نه مقابلتان. فقط به فکر سود نیستیم. شما همیشه اولویت دارید.

شفافیت

همه‌چیز را صادقانه منعکس می‌کنیم تا با دیدی باز و آگاهانه تصمیم‌گیری کنید.

مسئولیت‌پذیری

مسئولیت تمام کارهایمان را می‌پذیریم. اگر اشتباه کنیم، عذرخواهی و جبران می‌کنیم.

چابکی

سرعت، ویژگی اصلی کار ماست. چون وقت عزیز است و تنها یک بار زندگی می‌کنیم.

یک زمین به اندازه یک سرزمین

رویدادمارکت در زمینه انبارداری، در مازندران حرفی برای گفتن دارد.