توافق نامه تامین کنندگان رویداد مارکت

توافق نامه حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و تایید از سوی تامین کننده (مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ی رویداد مارکت) در سایت رویداد مارکت به رسمیت قانونی خواهد رسید. توافق نامه حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این توافق نامه از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده ۱) طرفین توافق نامه:
توافق نامه حاضر بین فروشگاه رویداد مارکت ، ثبت شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که« رویداد مارکت»  در آن خوانده می شود، مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام تامین کنندگان رویداد مارکت که در این توافق نامه « تامین کننده» نامیده می شود؛ برای طرفین حکم توافق نامه قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند. 

ماده ۲) تعریف واژگان:
1 - فروشگاه اینترنتی رویداد مارکت : وب سایت با آدرس اینترنتی www.Ruidad.ir است. که یک زیرساخت آنلاین و برای توزیع و فروش محصولات تامین کنندگان کالاهای مجاز، وظیفه تامین بستر فروش اینترنتی را بر عهده دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به رویداد مارکت می باشد.
 2- مشتری/ مصرف کننده نهایی یا خریدار: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق رویداد مارکت سفارش می دهد.
 3- تامین کننده/ فروشنده کالا: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد توافق نامه با رویداد مارکت به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی رویداد مارکت دارد.
4- توافق نامه: به مجموعه شرایط توافق شده به صورت الکترونیکی یا مکتوب فیمابین رویداد مارکت و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی رویداد مارکت، به تایید رویداد مارکت و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۳) موضوع توافق نامه:
اقدام رویداد مارکت به تامین بستر فروش اینترنتی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت و اپلیکیشن رویداد مارکت به نشانی www.Ruidad.irمطابق قانون تجارت الکترونیک.

ماده ۴) حق الزحمه
حق الزحمه رویداد مارکت با پورسانت ثبت شده 10درصد از کل مبلغ فروش هر محصول در پنل سایت و دستورالعمل محاسبات مالی این توافق نامه است، محاسبه خواهد شد.

ماده ۵) فرآیند فروش و پرداخت
فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیردکه ارسال به مشتری و فروش (دریافت هزینه کالا) درزمان تحویل بعهده تامین کننده خواهدبود و رویداد مارکت تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید.

ماده ۶) مدت و شرایط تمدید توافق نامه
این قرار داد از زمان انعقاد به مدت 6ماه اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ توافق نامه از سوی طرفین توافق نامه، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج پورتال تامین کنندگان انتهای هر 6ماه به مدت 6ماه دیگر تمدید وتامین کننده با ادامه فعالیت تمدید را پذیرفته است.

ماده ۷) شرایط حاکم بر توافق نامه
7-1)  طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان توافق نامه و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی.
7-2)  تامین کننده متعهد می گردد که کالاهای سفارش داده شده در پنل را کمتر از 24 ساعت بعد از زمان ثبت آن به مشتریان کالا  تحویل دهد.
7-3)  تامین کننده متعهد می گردد عودت کالاهای معیوب را تا یک روز از زمان تحویل آن به مشتریان کالا بپذیرد.
7-4)  هزینه های ارسال و جابجایی کالا  توسط مشتری هنگام پرداخت درب منزل که در صورت حساب ثبت شده در پنل موجود است دریافت خواهد شد.
7-5)  در صورت بروز عوامل فورس ماژور، توافق نامه موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال ادامه می یابد.
7-6)  کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام ها و مکاتبات رویداد مارکت از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می گیرد. رویدادمارکت مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام ها توسط تامین کننده نخواهد داشت.

ماده ۸) تعهدات رویداد مارکت
8-1)  رویداد مارکت مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های فروشگاه، در صورت نیاز شرایط و بندهای توافق نامه را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود.
8-2) رویداد مارکت آموزش های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود.

ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده
9-1) تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی رویداد مارکت خواهد بود.
9-2) به موجب این توافق نامه تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که رویداد مارکت در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان توافق نامهه یا ارسال می شوند خواهد بود.
9-3) تامین کننده اظهار می نماید از کلیه مقررات قانونی اطلاع کامل دارد و پای بند به رعایت آن ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود.
9-4) چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام یا سایر اطلاعات و داده های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:
الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.
ب- تنها برای مقاصدی که رویداد مارکت مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید.
ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه رویداد مارکت و به صورت آشکارا انجام دهد.
9-5) به موجب توافق نامه حاضر تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است شناخته می شود و مسئولیت تمامی فعالیت هایی را که با نام کاربری او انجام می گیرند از قبیل محتوا گذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۰) خسارات توافق نامه
چنانچه به موجب این توافق نامه از جانب تامین کننده خسارتی به رویداد مارکت یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این توافق نامه است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
* اين توافق نامه شامل 10 ماده است که تامین کننده و رویداد مارکت به آن متعهد خواهند بود.